Klauzula informacyjna RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku, obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L119/1).

W związku z tym, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez PHU ROLMET sp. j. Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci w związku z tym prawach.

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Twoją prywatność. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne.

 1. Administratorem danych jest: PHU ROLMET sp. j. z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 185 , NIP: 5560600086; tel. kontaktowy: 52 3533493 w godzinach pracy.
 2. W celu ułatwienia kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się pod wskazany email: rodo@rolmet.com.pl
 3. Państwa dane przetwarzane będą w formie papierowej oraz elektronicznej:

  – w celu prowadzenia działalności gospodarczej;
  – w celu zawarcia i wykonania umowy;
  – w celu wypełnienia obowiązków prawnych i publicznych, do których zobligowany jest Administrator;
  – w celach marketingowych (przedstawiania ofert, tworzenia zestawień, analiz i statystyk wykorzystywanych przez Administratora).

 4. Dane osobowe jakie będą przetwarzane przez Rolmet sp.j. to: imię i nazwisko; nazwa firmy, numer NIP, adres korespondencyjny , adres e-mail; numer telefonu, adres dostawy, dane pracowików, stanowisko
  W przypadku udostępnienia nam danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, lub innych osób w tym np. gdy upoważniacie Państwo swojego pracownika lub inną osobę do kontaktów z nami w ramach współpracy prosimy o poinformowanie tych osób:

  a) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych do nas;
  b) o tym, kto jest Administratorem ich danych osobowych oraz, że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,
  c) o tym, że są Państwo źródłem, od którego pozyskaliśmy dane.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
 6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie za zgodą Administratora i dotyczy:

  – podstawowych działań związanych z wykonaniem umowy;
  – podmiotów wspierających wykonanie umowy (m.in.: firmy IT, firmy windykacyjne );
  – przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki na zlecenie Administratora;
  – podmioty obsługujące płatności w sklepie stacjonarnym;
  – usług doradczych świadczonych na rzecz Administratora (m.in.: usługi audytorskie, konsultacyjne).

 7. Posiadane dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową oraz okres realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych przysługuję Pani/Panu:

  – prawo dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą;
  – prawo do sprostowania danych;
  – prawo do usunięcia danych, z ograniczeniem dokumentacji przetwarzanej zgodnie z prawem;
  – prawo do ograniczenia przetwarzania;
  – prawo do przenoszenia danych;
  – prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uważają Państwo, iż przetwarzanie i przechowywanie danych przez Rolmet sp.j. narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Informujemy również, że Rolmet sp. j. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić możliwe środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym bądź umyślnym zniszczeniem, utratą, ujawnieniem lub też wykorzystaniem, zgodnie z przepisami prawa.